NEWYDDION


JAG yn cyfarfod efo'r gwdihws

Yn ddiweddar cafodd y GCS Owls sgwrs am Esports a Chyfryngau Cymdeithasol gan Jesse Goodman (@JAGCasts) o Cloud9.

Rhoddodd wybodaeth i'r myfyrwyr am ei gefndir yn Esports yn gweithio i dimau lluosog a'r hyn sydd ei angen i ddod yn llwyddiannus yn Esports a'r Cyfryngau Cymdeithasol.bwtcamp esports cymru

Roedd Gwdihws GCS yn falch o groesawu Tîm Cymru yn eu paratoadau ar gyfer Gemau'r Gymanwlad a gynhaliwyd yn Birmingham.

Cafodd Tîm Cymru lwyddiant mawr, gan ennill yr Aur yn y Gynghrair Roced ac Arian ac Efydd mewn eBêl-droed.KIAN YN CHWARAE I GYMRU

Llongyfarchiadau i Kian, chwaraewr Valorant a gynrychiolodd Gymru ym Mhencampwriaethau Echwaraeon Ewrop.

Chwarae yn erbyn rhai o dimau gorau Ewrop gan ennill 3 allan o 6 gêm.TIM OVERWATCH YN CYRRAEDD Y rownd derfynol!

Aeth ein tîm Overwatch drwy’r tymor rheolaidd yn ddiguro a chyrraedd rownd derfynol Pencampwriaethau Esports Prydain yn Nottingham.

Yn anffodus cawsant eu curo 3-1 yn y rownd derfynol gan yr enillwyr teilwng QM Samurai, gan wneud Coleg Gŵyr yn falch iawn o’u cyflawniadau ac yn ennill parch a chydnabyddiaeth gan bob tîm coleg o bob rhan o’r DU.BAILEY YN CHWARAE I GYMRU!

Fe wnaeth gyn-fyfyriwr GCS BTEC Esports Bailey cynrychioli Cymru yn y Gynghrair Roced ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Baku, Azerbaijan ym mis Mai 2022.

Roedd Bailey wedi chwarae i Gwdihws GCS o'r blaen a chafodd ei alw i fyny oherwydd ei berfformiadau rhagorol.

Mae Bailey bellach yn astudio HND ac mae bellach yn hyfforddwr ar gyfer Gwdihws GCS.Pencampwyr Cardinal agored

Gwahoddwyd ein tîm Overwatch yn arbennig i gystadlu yn y Cardinal Open, twrnamaint colegol Americanaidd lle mae prifysgolion America yn cynnig ysgoloriaethau i chwaraewyr nodedig.

Enillodd tîm Gwdihws GCS Owls y twrnamaint hwn trwy guro rhai o dimau coleg gorau ar draws arfordir dwyreiniol America.

O'r twrnamaint hwn, dangosodd dwy brifysgol Americanaidd ddiddordeb mewn recriwtio dau o'n chwaraewyr i'w rhaglen ysgoloriaeth."Mr Sneaky" wedi ennill eto!

Mae Luke “Mr Sneaky” wedi ennill twrnament Hotshots Heckmondwike mewn cystadleuaeth Smash Bros!
Stone a'r gwdihws yn ymuno!

Mae Coleg Gwyr yn arbenigwr mewn cefnogi pobol ifanc wrth i nhw camu trwy addysg uwch i fynd ymlaen i gweithio gyda llwyddiant wedi ei osod gan darparu profiadau arbennig.
Gwdihws GCS yn hedfan yn uwch efo'r timau mawr!

Llongyfarchiadau mawr i'n Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Kiran Jones ar gael ei ddewis yn Llysgennad Brand Digidol ar gyfer tîm Dallas Fuel, un o'r timau esports mwyaf yn y Byd.

Llongyfarchiadau i Kiran unwaith eto am ei waith graffig yn cael sylw ar wefan yr Overwatch League, sydd wedi'i weld gan filoedd o bobl. Mae graffeg Kiran hefyd wedi cael ei hoffi a a rhannu gan dimau gorau y byd fel Guangzhou Charge a Los Angeles Gladiators.